Din helsereise

Bli med til hemsedal på samling

Har du prøvd å få sunnere livsstil, uten å lykkes?

Bli med på Måltur!

Måltur starter med 3 dagers samling på Fausko Gjestegård i idylliske Hemsedal. Her er alle måltid, aktiviteter, workshops og foredrag tilrettelagt for å at du skal få erfaring og kunnskap om enkle grep du som kan innlemme i egen hverdag for å adressere dine helseutfordringer og helsemål. 

Samlingen følges opp med 8 ukers individuell oppfølging via digitale møter med håndplukket helsepersonell innen ernæring, søvn eller aktivtet.

Individualisering - tilpasset din hverdag og målsettninger

På måltur vil hver enkelt deltaker velge sine problemområder og få individuell plan og en designert helsearbeider som følger opp gjennom hele perioden.

SØVNVANSKER

Ifølge Folkehelseinstituttet er søvnvansker landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem.

Søvnproblemer og mangel på søvn har sterk assosiasjon til redusert livskvalitet og kognitiv funksjon (som f.eks. fokus, læring, problemløsning og oppmerksomhet).

Generelt kan vi si at søvnkvalitet påvirkes av søvnbehov, døgnrytme, vaner og stress.

Kunnskap om god søvn, og støtte på tiltak som påvirker søvnbehov, døgnrytme og stress kan man skape gode rutiner og vil for de fleste styrke til betydelig bedre søvn- og livskvalitet.

Lite energi

Energi defineres som evnen til å utføre arbeid. I praksis betyr dette at man blir sliten og trøtt når “energi-lagrene” er tom. 

De  fleste opplever dette fra tid til annen – men om trettheten vedvarer, ut over hektiske perioder, kan man havne i en situasjon med kronisk tretthet – eller en konstant følelse av å tappes for krefter.

I de fleste tilfeller kan trettheten føres tilbake til vaner og rutiner, det vi definerer som livsstil.

Ved å adressere underliggende årsaker som høyt/lavt aktivitetsnivå, stress, søvn, kost, mentale forhold etc vil energien gradvis kunne komme tilbake.

STRESS

Stress forbereder kroppen på ekstra arbeid og utfordrende situasjoner, og har med det en positiv effekt om målet er å yte mer og skjerper sansene våre midlertidig.

Stress over lang tid kan derimot være negativt. Negativt stress oppstår som oftest når krav og forventninger overstiger kapasitet – og ledsages ofte av mestringsstrategier med negativ effekt på problemet. 

Ved å se helhetlig på hverdagsrutinene, og fokusere på enkeltelementer blir utfordringene mer håndgripelig. Videre vil endringer med lav endringskostnad og høy endringseffekt være hovedfokus.

VEKTBALANSE

For høy og for lav vekt vil begge deler øke risiko for sykdom og plager, samt påvirke overskudd og livskvalitet i negativ retning.

Det skrives og prates mye om vektreduksjon. Felles for de fleste løsninger er at det oppleves strevsomt og rigid. For å støtte til varig vektnedgang og økt overskudd i hverdagen må vi flytte blikket og legge til rette for god funksjon i hverdagen på vei til målet. Resultater står sterkere når man trives med endringer.

Det samme gjelder for støtte til vektoppgang.

Ved å fokusere på tiltak som forenkler og letter rutinene i hverdagen vil verdien være større enn innsatsen. Derfor fokuserer vi på rutiner som du ønsker og som du kan leve med.

SØVNVANSKER

SØVNVANSKER

Ifølge Folkehelseinstituttet er søvnvansker landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem.

Søvnproblemer og mangel på søvn har sterk assosiasjon til redusert livskvalitet og kognitiv funksjon (som f.eks. fokus, læring, problemløsning og oppmerksomhet).

Generelt kan vi si at søvnkvalitet påvirkes av søvnbehov, døgnrytme, vaner og stress.

Kunnskap om god søvn, og støtte på tiltak som påvirker søvnbehov, døgnrytme og stress kan man skape gode rutiner og vil for de fleste styrke til betydelig bedre søvn- og livskvalitet.

LITE ENERGI

Lite energi

Energi defineres som evnen til å utføre arbeid. I praksis betyr dette at man blir sliten og trøtt når “energi-lagrene” er tom. 

De  fleste opplever dette fra tid til annen – men om trettheten vedvarer, ut over hektiske perioder, kan man havne i en situasjon med kronisk tretthet – eller en konstant følelse av å tappes for krefter.

I de fleste tilfeller kan trettheten føres tilbake til vaner og rutiner, det vi definerer som livsstil.

Ved å adressere underliggende årsaker som høyt/lavt aktivitetsnivå, stress, søvn, kost, mentale forhold etc vil energien gradvis kunne komme tilbake.

STRESS

STRESS

Stress forbereder kroppen på ekstra arbeid og utfordrende situasjoner, og har med det en positiv effekt om målet er å yte mer og skjerper sansene våre midlertidig.

Stress over lang tid kan derimot være negativt. Negativt stress oppstår som oftest når krav og forventninger overstiger kapasitet – og ledsages ofte av mestringsstrategier med negativ effekt på problemet. 

Ved å se helhetlig på hverdagsrutinene, og fokusere på enkeltelementer blir utfordringene mer håndgripelig. Videre vil endringer med lav endringskostnad og høy endringseffekt være hovedfokus.

VEKTBALANSE

VEKTBALANSE

For høy og for lav vekt vil begge deler øke risiko for sykdom og plager, samt påvirke overskudd og livskvalitet i negativ retning.

Det skrives og prates mye om vektreduksjon. Felles for de fleste løsninger er at det oppleves strevsomt og rigid. For å støtte til varig vektnedgang og økt overskudd i hverdagen må vi flytte blikket og legge til rette for god funksjon i hverdagen på vei til målet. Resultater står sterkere når man trives med endringer.

Det samme gjelder for støtte til vektoppgang.

Ved å fokusere på tiltak som forenkler og letter rutinene i hverdagen vil verdien være større enn innsatsen. Derfor fokuserer vi på rutiner som du ønsker og som du kan leve med.

Hvem passer Måltur for?

På Måltur er det rom for alle personligheter – vi oppfordrer til mangfold. I alle fungerende team er det mennesker med et bredt spekter av kvaliteter. Felles er et ønske fremgang. På Måltur er målet bedre helse og mindre hverdagsplager. 

Bekymringer og tvil

Ta kontrollen tilbake

Føler du at du ikke lykkes med endring, og at uansett hva du gjør så vil du ikke oppnå målene du setter deg?

Begrunnet ros og opplevelser av å mestre gir et positivt selvbilde, mens kritikk og mangel på mestring kan føre til det motsatte.

Selvoppfatning og selvbilde preges av hvem du er og miljøet du vokser opp i. Har du lav selvaksept, tror du at du ikke vil mestre oppgaver, og du legger mindre krefter i oppgavene. Dette virker demotiverende, og det er lettere er å la være å prøve enn å mislykkes. 

Måltur er et lavterskel tilbud. Det vil si at vi gjennom en individualisert og strukturert kartlegging, i sammarbeid med deg, vil utvikle en strategi som gir deg en bedre hverdag, og som gjør målene dine oppnåelig.

Kvalitetsbevisst

Er du en av de som er ute etter forklaring og referanser for å sette deg inn i det du skal delta på?

I dagens samfunn er informasjon så tilgjengelig at alle, i utgangspunktet, kan lese seg opp på hva som helst. Den første utfordringen man da støter på er å finne troverdige kilder i kaoset av unyanserte utsagn, “fake new” og myter.

For å velge ut kilder, og forstå sammenhengene på et overordnet nivå, innen helse- og livsstilsegmentet, kreves det inngående kunnskap om kroppen og innen flere fagfelt.

Kjernen i konseptet til Måltur er å samle kunnskap på de ulike livsstilsegmentene fra troverdige kilder i tverrfaglig perspektiv. Dette tilbys sjeldent utenfor spesialisthelsetjenesten.

I prosessen med konseptet har vi jobbet med klinikere og forskere innen flere felt for å sikre de mest effektive tiltak og tilnæringer.

Den som har prøvd alt

Er du en av de som alltid er ute etter å finne det nyeste og beste alternativet, men som aldri finner helt det du er ute etter? 

Det som karakteriserer “shoppern” er stadige bytter mellom behandlere, strategier, treningsplaner eller dietter.

På den ene siden er dette positivt, siden du tilegner deg mye erfaring. Ofte ligger det en grunnleggende optimisme til grunn, men til syvende og sist gir det ikke de ønskede resultatene.

Det kan være fordi planene ikke fullføres, men om planen hadde fungert som du ønsket ville den antakeligvis blitt gjennomført. 

På Måltur setter vi sammen med deg opp en langsiktig plan, som justeres og tilpasses din nåværende situasjon og hvordan livet ditt vil bli seende ut fremover.

Du skal være trygg på at retningen og valgene tilpasses din hverdag.

Frustrert

Føler du at du har fulgt nok gode råd uten at det har ført deg nærmere målet?

Vi eksponeres daglig for løfter om treningsregimer, dietter, supermat og kosttilskudd som lover mye.

Du har sannsynligvis prøvd noe, og kanskje også hatt god effekt av det, en stund, men at effekten avtar når du ikke fulgte opp like godt, eller at resultatene rett og slett dabbet av.

Felles for mange av disse tiltakene er at de ofte følger en eller flere av disse utfordringene: generalisert, rigid, kjedelige, slitsomme, dyrt, og vanskelig å implementere i hverdagen.

Vi har kombinert egen klinisk erfaring med forskning for å kunne individualisere effektive tiltak som tilpasses din problemstilling og livssett.

Tidsklemma

Føler du at du ikke ha tid til å endre rutiner for å bedre helsen i en hektisk hverdag?

I en hektisk hverdag er det vanskelig å gjennomføre alt man ønsker eller har planlagt.

Vanligvis prioriterer man etter MÅ – BØR – KAN strategien. Så lenge man ikke er rammet av alvorlig sykdom havner som oftest egen helse i “KAN” -kategorien. “MÅ” kategorien vil i stor grad okkuperes av jobb, familie og venner. I tillegg har vi tilleggskategorien “VIL”.

“VIL” styres av våre ønsker og behov, og kan gjøre at vi føler oss bedre der og da. 

For å sørge for at du ønsker og mestrer tiltak vi blir enige om har vi et sterkt fokus på gjennomførbarhet i hverdagen og at forventet effekt kan måles og/eller oppleves.

Når tiltak støtter til mer overskudd og motivasjon åpner det for et løft i andre aspekter i livet som f eks økt effektivitet og emosjonell kontroll.

LAV SELVTILLIT

Bekymringer og tvil

Ta kontrollen tilbake

Føler du at du ikke lykkes med endring, og at uansett hva du gjør så vil du ikke oppnå målene du setter deg?

Begrunnet ros og opplevelser av å mestre gir et positivt selvbilde, mens kritikk og mangel på mestring kan føre til det motsatte.

Selvoppfatning og selvbilde preges av hvem du er og miljøet du vokser opp i. Har du lav selvaksept, tror du at du ikke vil mestre oppgaver, og du legger mindre krefter i oppgavene. Dette virker demotiverende, og det er lettere er å la være å prøve enn å mislykkes. 

Måltur er et lavterskel tilbud. Det vil si at vi gjennom en individualisert og strukturert kartlegging, i sammarbeid med deg, vil utvikle en strategi som gir deg en bedre hverdag, og som gjør målene dine oppnåelig.

DEN KVALITETSBEVISSTE

Kvalitetsbevisst

Er du en av de som er ute etter forklaring og referanser for å sette deg inn i det du skal delta på?

I dagens samfunn er informasjon så tilgjengelig at alle, i utgangspunktet, kan lese seg opp på hva som helst. Den første utfordringen man da støter på er å finne troverdige kilder i kaoset av unyanserte utsagn, “fake new” og myter.

For å velge ut kilder, og forstå sammenhengene på et overordnet nivå, innen helse- og livsstilsegmentet, kreves det inngående kunnskap om kroppen og innen flere fagfelt.

Kjernen i konseptet til Måltur er å samle kunnskap på de ulike livsstilsegmentene fra troverdige kilder i tverrfaglig perspektiv. Dette tilbys sjeldent utenfor spesialisthelsetjenesten.

I prosessen med konseptet har vi jobbet med klinikere og forskere innen flere felt for å sikre de mest effektive tiltak og tilnæringer.

SHOPPERN

Den som har prøvd alt

Er du en av de som alltid er ute etter å finne det nyeste og beste alternativet, men som aldri finner helt det du er ute etter? 

Det som karakteriserer “shoppern” er stadige bytter mellom behandlere, strategier, treningsplaner eller dietter.

På den ene siden er dette positivt, siden du tilegner deg mye erfaring. Ofte ligger det en grunnleggende optimisme til grunn, men til syvende og sist gir det ikke de ønskede resultatene.

Det kan være fordi planene ikke fullføres, men om planen hadde fungert som du ønsket ville den antakeligvis blitt gjennomført. 

På Måltur setter vi sammen med deg opp en langsiktig plan, som justeres og tilpasses din nåværende situasjon og hvordan livet ditt vil bli seende ut fremover.

Du skal være trygg på at retningen og valgene tilpasses din hverdag.

DEN FRUSTRERTE

Frustrert

Føler du at du har fulgt nok gode råd uten at det har ført deg nærmere målet?

Vi eksponeres daglig for løfter om treningsregimer, dietter, supermat og kosttilskudd som lover mye.

Du har sannsynligvis prøvd noe, og kanskje også hatt god effekt av det, en stund, men at effekten avtar når du ikke fulgte opp like godt, eller at resultatene rett og slett dabbet av.

Felles for mange av disse tiltakene er at de ofte følger en eller flere av disse utfordringene: generalisert, rigid, kjedelige, slitsomme, dyrt, og vanskelig å implementere i hverdagen.

Vi har kombinert egen klinisk erfaring med forskning for å kunne individualisere effektive tiltak som tilpasses din problemstilling og livssett.

TIDSKLEMMA

Tidsklemma

Føler du at du ikke ha tid til å endre rutiner for å bedre helsen i en hektisk hverdag?

I en hektisk hverdag er det vanskelig å gjennomføre alt man ønsker eller har planlagt.

Vanligvis prioriterer man etter MÅ – BØR – KAN strategien. Så lenge man ikke er rammet av alvorlig sykdom havner som oftest egen helse i “KAN” -kategorien. “MÅ” kategorien vil i stor grad okkuperes av jobb, familie og venner. I tillegg har vi tilleggskategorien “VIL”.

“VIL” styres av våre ønsker og behov, og kan gjøre at vi føler oss bedre der og da. 

For å sørge for at du ønsker og mestrer tiltak vi blir enige om har vi et sterkt fokus på gjennomførbarhet i hverdagen og at forventet effekt kan måles og/eller oppleves.

Når tiltak støtter til mer overskudd og motivasjon åpner det for et løft i andre aspekter i livet som f eks økt effektivitet og emosjonell kontroll.

Historien bak Måltur

Mange av våre pasienter opplever endring som vanskelig. Dietter og trenings-regimer fungere kanskje på kort sikt, men ikke over tid. Allikevel, de fleste synes de klarer å holde utfordringene i sjakk når alt går bra, men i tunge/hektiske perioder sklir det ut. For hver slik periode blir utgangspunktet LITT dårligere. Og for noen blir det flere og flere, og lengre slike perioder.

Med over 20-års erfaring har vi sett hva som gjør at noen endrer rutiner – svaret er ganske enkelt: tiltaket må gi mening for den enkelte, og innsatsen må ikke overstige belønningen. Kunnskapen om hvordan og hvorfor, samt den praktiske gjennomføring, var det vi ønsket å komprimere i én samling. 

Samtidig ville vi løse det største problemet når det gjelder livsstilsendring – gjennomføring. Ettersom vi ikke fant digitale verktøy som tilfredsstilte kravene våre til avgjørende elementer for endring begynte vi å utvikle vår egen applikasjon. 

Destinasjon Hemsedal

Fausko skysstasjon

Foredrag og gruppeaktivitet

Autorisert helsepersonell

Skreddersydd oppfølging med påminnelser i vår egen helseapp!

Mobiltelefoner er innnefor en armlengdes 24/7, og applikasjoner har blitt en integrert del av hverdagen til de fleste. Empaziz er en innovativ og helseapp som kan bidra til å løse helsevesenet sin største utfordring – Livsstilsykdommer, så vell som indivduell støtte for økt livskvalitet

Snart tilgjengelig på

Terje Skulstad

Fysioterapeut med master i manuellterapi og spesialisering på idrettsskader.

Helge Andreas Felberg

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog MSc

Meld din interesse

Vi tar kontakt med deg for informasjon og svarer på eventuelle spørsmål

Terje Skulstad

Fysioterapeut med master i manuellterapi og spesialisering på idrettsskader.

Helge Andreas Felberg

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog MSc

Meld din interesse

Vi tar kontakt med deg for informasjon og svarer på eventuelle spørsmål