Søvnproblemer – et undervurdert helseproblem

 

Prevalens

 

 

Ifølge Folkehelseinstituttet er søvnvansker landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem. En norsk undersøkelse har vist at over halvparten av pasientene i primærhelsetjenesten sliter med søvnvansker (Bjorvatn, Meland, Flo, & Mildestvedt, 2017), mens 10% av disse har alvorlig, kronisk søvnløshet (Pallesen et al., 2001; Uhlig, Sand, Odegard, & Hagen, 2014). Søvnvansker defineres som en rekke sevlrapporterte problemer med å sove. Disse kan bestå av dårlig søvnkvalitet, problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger i løpet av natten, og problemer med å sovne inn etter oppvåkning, midt på natten eller tidlig om morgenen. Slike søvnvansker har en sterk sammenheng med helse og livskvalitet. Personer med søvnvansker rapporterer om redusert kognitiv funksjon (f.eks. vansker med å holde fokus, nedsatt læring, problemløsning og oppmerksomhet), økt opplevd stress, nedgang i prestasjoner, emosjonelle vansker, og somatiske plager (f.eks. smerter og utmattelse) (Medic, Wille, & Hemels, 2017)

 

 

Tilak

 

 

Det er bred enighet om at ikke-medikamentell behandling har best langtidseffekt på søvnproblemer (Rios et al., 2019). Generelt sett påvirkes søvnkvalitet av et samspill mellom søvnbehov, døgnrytme og vaner. Stress spiller også en viktig rolle. Det er mye den enkelte kan gjøre for å påvirke hver av disse faktorene, og dermed forbedre søvnen sin. Å lære om tiltak som skaper gode søvnvaner og om teknikker som kan redusere stress og dermed forbedre søvn kan mange få varig nytte av. Det finnes en rekke tiltak som kan iverksettes, og her fokuserer vi på forskjellige typer tiltak som kan påvirke søvnbehov, døgnrytme, vaner og stress i riktig retning – mot bedre søvnkvalitet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terje Skulstad

Fysioterapeut med master i manuellterapi og spesialisering på idrettsskader.

Helge Andreas Felberg

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog MSc

Meld din interesse

Vi tar kontakt med deg for informasjon og svarer på eventuelle spørsmål